Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Điều khoản chung

Chính sách bảo mật và quyền riêng tư (sau đây được gọi tắt là “Chính sách”) được Công ty trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên đá Thạch Anh cao cấp Phú Tài (sau đây gọi tắt là “THẠCH ANH PHÚ TÀI’’ hoặc “Chúng tôi”) soạn thảo nhằm mục đích giúp người dùng hiểu rõ hơn về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, xử lý và lưu trữ thông tin mà người dùng có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Chính sách này áp dụng cho website của THẠCH ANH PHÚ TÀI: www.phutaiquartz.com.vn và bất kì ứng dụng, dịch vụ hoặc công cụ nào của THẠCH ANH PHÚ TÀI (gọi chung là “Dịch vụ”) mà ở đó bản Chính sách này được đưa ra, bất kể việc người dùng đăng nhập hoặc sử dụng từ thiết bị nào (bao gồm cả bằng các thiết bị di động). 

Người dùng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các điều khoản của Chính sách này, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan khi thực hiện truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của THẠCH ANH PHÚ TÀI. 

Trong quá trình vận hành các dịch vụ, THẠCH ANH PHÚ TÀI có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Chính sách mà không cần thông báo tới người dùng. Những quy định sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên các Dịch vụ của chúng tôi và được hiểu là đã có sự chấp thuận, tuân thủ của người dùng khi truy cập. 

Trong trường hợp người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này, xin vui lòng không truy cập hoặc/ và sử dụng dịch vụ của THẠCH ANH PHÚ TÀI.

Lên đầu