Tham gia

cùng chúng tôi

Hãy cùng Phú Tài Quartz phát triển môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội phát triển, cống hiến giá trị và kiến tạo sự nghiệp bản thân.

Trưởng bộ phận Kỹ thuật

Công nghệ thông tin

Hà Nội
30/11/2021 Hết hạn

Phó Giám đốc hành chính nhân sự

Quản trị nhân sự

TP. HCM
17/07/2021 Hết hạn
Lên đầu