Warranty Policy

Những nội dung sau đây được coi là thỏa thuận về điều kiện bảo hành giữa khách hàng và Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài (gọi tắt là “Phú Tài Quartz”) 

Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các điều kiện bảo hành trước khi đặt mua sản phẩm đá thạch anh Phú Tài Quartz.

Phú Tài Quartz cam kết bảo hành có điều kiện cho các sản phẩm đá thạch anh Phú Tài Quartz bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất trong 10 NĂM (Tùy theo thỏa thuận từng dự án) kể từ ngày sản phẩm được lắp đặt. 

Chính sách bảo hành này chỉ có hiệu lực đối với chủ sở hữu đầu tiên của công trình thương mại đã đăng kí bảo hành với Phú Tài Quartz. 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện lắp đặt, khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu Chứng nhận bảo hành để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành.

Conditions apply

To top